VERKSTED OG LAGER LOKALER

Omfatter 8,817 m2.

Driftsbygning består av 3 sammenhengende skip i en stor hall. Hvert av skipene er ca. 3,000 m3 (31 x 110/90m).

I den tempererte industridelen (3,125 m2 av arealene) drives verksteds-/lagervirksomhet overfor maritime næringer. Øvrige arealer (5,693 m2) er kaldt lager for stålvirksomhet.

Driftsbygning har god strømkapasitet fra egen trafokiosk og god industriell innvendig belysning.

Bygget har innvendig takhøyde med 13 m under takstoler og 8 - 10 m arbeidshøyde under krankrok.

Hele driftsarealet (8,817 m2) har god krandekning med traverskraner som spenner hhv 15m og 30 m på kranbaner som alle løper 11090 m i byggets lengderetning.

Maksimal krankapasitet traverskran på 20T SWL på 15 m spenn (midtoppheng) i montasjehall/verksted. Alle verkstedsarealer har betonggulv av industrikvalitet anlagt på komprimert kult/masse og fjell. Tåler trykkbelastning 40T/m2. På betonggulv er påført industri epoxybelegg.

I stållager er asfaltert underlag i kjørebaner og lagringsarealer, og betonggulv i produksjonsarealer for bearbeiding av stål (maskiner og utstyr).

Adkomst til alle driftsenheter (skip) skjer via 11 porter ; 10 rulleporter (stållameller) i hhv. 5 m og 10 m bredde og 1 heisdukport i 10 m bredde. Alle porthøyder er mellom 4,5 - 6,5 m.

Utvendige, veggmonterte lamper dekker hele området med tilstrekkelig arbeidslys utendørs. Det er montert skiltbelysning for leietakerne på veggflater mot sjø og mot hoved ankomst-veier (Kringsjåveien).

LVN12

Laksevågneset 12, 5160 Laksevåg

Besøk oss

Man - Fre: 0800 - 1600

Start navigering